Q: Kan Standard lokalreglen E-5 som tillader at en mistet bold eller en bold out of bounds, droppes på fairwayen, udvides til at inkludere en uspillelig bold?

A: Nej.
Lokalregel E-5 gælder kun for en mistet bold eller en bold out of bounds