Q:
Regel 1.2b giver mulighed for, at Komitéen kan lave sine egne standarder for spilleropførsel i et kodeks for god opførsel, indført som en lokalregel. Er der et eksempler på en sådan lokalregel, som ville være tilladt?

A:
I turneringer med dommer kan der være Kodeks, som især omhandler “(u)acceptabel spilleropførsel” – situationer, som indeholder en grad af bedømmelse for at kunne påføre en straf.

Et eksempel – i uddrag:

Kodeks for god opførsel.
Spillere og disses caddier forventes at overholde Golfreglernes Standarder for spilleropførsel samt DGU’s Etiske kodeks. Til DGU-turneringer kan der tillige tildeles straf under runden, hvis en spiller blandt andet:

  • Med vilje påfører greens eller andre dele af banen betydelige skader….
    Straf for overtrædelse af lokalregel om Kodeks for god opførsel kan kun tildeles af turneringens komité på følgende måde:
    1. overtrædelse: Advarsel
    2. overtrædelse: 1 strafslag

Den oftest ønskede indførelse for dagligt spil i klubber omhandler “adgangsforbud i tillæg til spilleforbud”. Denne type har en mere faktuel “grænse for overtrædelse” – f. eks. en grænse til et område med både spille- og adgangsforbud.

Eksempel:

Kodeks for god opførsel – adgangsforbud.
I strafområderne med spilleforbud på hul 1, 2, 5, og 11 er der, tillige adgangsforbud. Spillere må således heller ikke betræde områderne for fx at hente en bold. Lempelse skal tages som for spilleforbud efter Regel 17.1e.
Straf for overtrædelse af kodeks [(akkumulerende på runden)] [(nulstilling efter hvert hul)]:

- Første overtrædelse: Et strafslag.
- Anden overtrædelse: Den generelle straf (to strafslag, tab af hul)
- Tredje overtrædelse: Diskvalifikation.

Relevante overvejelser:

Kan reglen håndhæves (entydig overtrædelse/krav om “dommer”), og bliver den håndhævet?
Hvilken straf skal overtrædelsen indebære? Enkeltvis, Trinvis, Akkumulerende på runden? – Det skal komitéen/klubben beslutte.
Se mere her: Kodeks for god opførsel