Q:
Må spillere fra samme hold spille i hver sin single i samme gruppe? Det vil sige – må man sende to singler ud i samme bold, når man spiller en holdmatch, for eksempel for at spare starttider eller gøre holdkampe hurtigere færdige?

A:
Ja. Der er ikke noget i Golfreglerne, der forhindrer to single matcher i at spille i samme gruppe. Men Regel 24.4c begrænser spillere på samme hold fra at give råd til hinanden, undtagen når man spiller som en side/er partnere. Men der kan muligvis være begrænsninger i turneringsbetingelserne for dette.

Regelteksten:
Undtagen, når man spiller sammen som partnere på en side:

  • Må en spiller ikke bede om råd fra eller give råd til en deltager på sit hold, som spiller på banen.
  • Dette gælder, uanset om holddeltageren spiller i samme gruppe som spilleren, eller i en anden gruppe på banen.

Man må derimod gerne hjælpe alle i bolden med for eksempel at søge efter en bold.