I Danmarksturneringen for klubhold deltager spillerne enten som amatør eller ikke-amatør. Dvs. tidligere professionelle eller amatører, der har overtrådt amatørreglerne – og som befinder sig i en venteperiode før genindtræden i amatørstatus – må gerne deltage på holdet under hensyntagen til reglerne for det maksimale antal ikke-amatører