Instruktion – generelt

En amatørspiller, der er ansat ved en golfbane eller i en golfklub, såsom i en golfshop, må ikke give instruktion som en del af deres ansættelse. At der ikke betales for det eller, at det ikke er en stor del af den anvendte tid, er irrelevant.

Udtrykket “kompensation” i Regel 2 og Regel 4 er ikke begrænset til kompensation i form af penge, og inkluderer enhver udveksling af varer eller services, såsom at acceptere spille- eller træningsprivilegier ved en golfbane eller i en klub.

Biometri, bevægelsesevne og styrkelse af kroppen

Golfinstruktion indebærer undervisning i golfsvingets mekanik og at ramme en bold. Indsamling af biometrisk information, hjælp til at kunne bevæge sig bedre og vejledning i styrkelse af kroppen i forhold til golf, anses ikke i sig selv som værende instruktion i forhold til Regel 4. Men hvis disse discipliner bruges eller kombineres med undervisning i golfsvinget, så anses denne person for at give instruktion.

Golfinstruktion som del af et godkendt program

Regel 4 tillader en amatørspiller at modtage betaling eller kompensation for at give instruktion som en del af et program, som er blevet godkendt på forhånd af det nationale forbund.

Hensigten med Reglen er at opmuntre til deltagelse i programmer, der er målrettet mod at introducere folk til golf, og hvor denne deltagelse er en støtte til kvalificerede medlemmer af en organisation for professionelle golfspillere. Det betragtes som rimeligt at betale eller kompensere enkeltpersoner for deres tidsforbrug på at fungere som træner som en del af et sådant program.

Programmet skal godkendes på forhånd af det nationale forbund for at sikre, at programmet er koordineret og sanktioneret på en ordentlig måde.

Det nationale forbund bestemmer, om et specifikt program er kvalificeret til godkendelse efter Regel 4, og det nationale forbund må opsætte specifikke krav, som skal følges for at et program kan godkendes. For eksempel kan der sættes en grænse for det antal timer, en amatørspiller må anvende som træner som en del af programmet, eller der kan sættes en grænse for, hvor meget der må betales for en given periode.

Følgende retningslinjer bør overvejes af et nationalt forbund, når det skal besluttes, om et program kan godkendes:

  • Konsultere den nationale organisation for professionelle golfspillere og om muligt koordinere programmet mellem den organisation og det nationale forbund.
  • Begrænse tidsperioden i hvilken en amatørspiller må deltage som træner som en del af et godkendt program, såsom antallet af timer i enhver uge, måned eller år, og/eller begrænse størrelsen af betalingen til en amatør, såsom det maksimale beløb i enhver uge, måned eller år.
  • Gennemføre en årlig revision af programmets godkendelse fra det nationale forbunds side.

DGU kommentar: Grundtræneruddannelsen (GTU) og/eller Junior- og begyndertræneruddannelsen, der er udviklet i samarbejde med PGA of Denmark er godkendt. Dvs. amatører, der har gennemført uddannelserne, må modtage honorar for undervisning. GTU uddannede uden begrænsning og øvrige med maksimalt kr. 120 per time og 12.000 per år.

Instruktion givet af en ansat på en skole, gymnasium eller camp

En amatørspiller, der er ansat ved en skole, gymnasium eller anden uddannelsesinstitution eller camp, herunder en lærer eller træner, må modtage betaling eller kompensation for golf-instruktion for eleverne ved skolen, gymnasiet eller camp’en under forudsætning af, at den totale tid, der anvendes til denne instruktion, er mindre end 50% af den tid, der anvendes til at udføre alle opgaver som ansat ved skolen, gymnasiet eller camp’en.

Instruktion på skrift og online

En amatørspiller må modtage betaling eller kompensation for instruktion, hvis instruktionen gives skriftligt (såsom en udgivet bog eller et blad), da denne form for instruktion kræver, at den, der læser det, selv skal beslutte, om det passer på dem, og hvis det passer på dem, hvordan de så bedst indarbejder det i deres sving.

En amatørspiller må også tilbyde lignende instruktion online. Det betyder, at en amatørspiller må poste instruktions-blogs eller -videoer. Men de må ikke svare direkte til specifikke personer eller grupper af golfspillere for at hjælpe dem med mekanikken i svinget eller det at ramme en golfbold. Det vil sige, at de golfspillere selv skal beslutte, hvordan de bedst indarbejder instruktionen i deres eget sving.

Instruktion som en del af en sponsoraftale

En amatørspiller må ikke give instruktion som en del af en betalt sponsoraftale eller forpligtelse til fremmøde, uanset hvor meget tid, der er brugt til instruktion.
Enhver amatørspiller, der giver instruktion i sådanne sammenhænge, betragtes som at have accepteret betaling eller kompensation for at give instruktion i overtrædelse af Regel 4. Om der betales direkte eller ej, er irrelevant. (Tilføjet januar 2023)