R&A og USGA har udarbejdet Den Officielle Guide til Golfreglerne som en referencebog designet til dem, der er involveret i administrationen af golf på alle niveauer. Den seneste udgave af Golfreglerne er et resultat af regelmoderniserings initiativet, som har været grundlæggende og vidtrækkende, hvilket har opdateret Golfreglerne til dagens behov, samtidig med at golfens grundlæggende principper og karakter bevares.

Golfreglerne med fortolkninger

Den første del af Den Officielle Guide fokuserer på Golfreglerne fra januar 2019. Golfreglerne gengives fuldt ud i Den Officielle Guide for let at kunne referere direkte til den relevante Regel.

Reglerne suppleres med fortolkninger, som er placeret direkte under den underregel, de vedrører, og vises på en hvid baggrund, så de let adskiller sig fra Reglerne.

Langt de fleste spørgsmål, der opstår på banen, vil kunne besvares med henvisning til Golfreglerne. Det anbefales kraftigt, at der gennemføres en grundig gennemgang af den relevante Regel, inden der henvises til fortolkningerne for vejledning om et bestemt punkt. Fortolkninger er kun til rådighed for dele af Reglerne, der anses for at kræve yderligere præciseringer, som derefter gives som en forklaring og i mange tilfælde ved hjælp af eksempler.

Brugere af Den Officielle Guide, som har været bekendt med de tidligere “Decisions on the Rules of Golf”, vil opdage, at et stort antal af Decisions fra den publikation, især dem, der indeholdt vigtige principper, nu er en del af Golfreglerne. Dette har været et af hovedelementerne i moderniseringen af Reglerne.

Procedurer for Komitéen

Den anden sektion med titlen “Procedurer for Komitéen” indeholder praktisk vejledning til dem, der er involveret i det daglige spil på golfbaner eller gennemfører turneringer på alle niveauer i spillet. Det er opdelt i vejledning til “almindeligt spil” (når Komitéen ikke gennemfører en turnering) og vejledning til “turneringer”, samtidig med at man erkender, at de to ofte overlapper hinanden.

Procedurer for Komitéen er et kompendium af oplysninger, der tidligere var indeholdt i en række forskellige publikationer, men som nu er blevet samlet for at give en langt mere tilgængelig, brugervenlig vejledning til alle aspekter af reglerelateret golf administration.

Komitéens rolle, hvordan man markerer og sætter banen op, fastlægger turneringsbetingelserne og lokalreglerne, starter turneringer og indberetter scores, retningslinjer for spilletempo og etableringen af et Kodeks for god opførsel er blot nogle af de emner, der er omfattet af Procedurer for Komitéen. Afsnit 8 i Procedurer for Komitéen indeholder alle Standard lokalregler, som Komitéen kan vedtage for at imødekomme de lokale behov, og giver også vigtig vejledning i indførelsen af lokalregler, som adskiller sig Standard lokalreglerne.

Der er en meget detaljeret indholdsfortegnelse for Procedurer for Komitéen, som skal gøre det muligt for læseren at finde bestemte emner.

De modificerede Regler for Paragolf

De modificerede Regler for Paragolf er gengivet i det sidste afsnit af Den Officielle Guide. Målet for R&A og USGA med at producere disse modificerede Regler er at give en spiller med et handicap mulighed for at spille retfærdigt mod spillere, der ikke har et handicap, samme handicap eller forskellige former for handicap. R&A og USGA har modtaget værdifuldt input fra samfundet af handicappede, handicaporganisationer og andre kilder til at identificere modificeringer, som er retfærdige og egnede fra alle perspektiver.