Opsætningen af banen har en stor betydning for, hvor lang tid det tager at spille en runde golf. Baner, der er sat op til at være udfordrende, tager typisk længere tid end baner, der er nemmere at spille. Hermed ikke sagt, at vi opfordrer til, at alle baner skal være nemme at spille. De udfordringer golfbaner giver, er en af de ting, der gør sporten attraktiv. Men det er værd at tage i betragtning, at det gennemsnitlige golfhandicap for danske golfspillere er 26 (check). Den gennemsnitlige danske golfspiller finder som regel spillet rigeligt udfordrende, og har derfor ikke behov for, at banerne bliver gjort unødigt svære.

Teesteder

Der bør være flere forskellige teesteder på hvert hul. Det vil give spillerne mulighed for at vælge et sæt teesteder, der passer til deres evner og slaglængde. Der er stærke beviser for, at hvis spillerne vælger et sæt teesteder, der passer til deres evner, vil det både forbedre spilletempoet og spillernes glæde ved golfspillet.
Som nævnt under afsnittet om Ledelse, bør klubben tilskynde spillerne at vælge et sæt teesteder, der passer til deres evner. Mange klubber har sløjfet de traditionelle herre- og dametees og i stedet indført længdeanvisninger på tees (f.eks. ”58” for det sæt teesteder, hvor banen er 5.800 meter).

Undgå flaskehalse

Hvis der ofte opstår flaskehalse på nogle bestemte huller på banen, kan placeringen af teestedsmarkeringerne være med til ændre på dette. Det kan f.eks. være et langt par-3 hul, der måske ligefrem spilles mod den i Danmark ofte dominerende vestenvind. I perioder med en stærk dominerende vind kan man reducere spilletempoet ved at flytte teestedet frem, idet man øger antallet af drives, der rammer på eller rundt om green.
Andre gange kan man med fordel gøre et hul længere ved at flytte tees ”bagud”. Dette kan f.eks. være tilfældet på korte par-4 huller, hvor medvind vil betyde, at langtslående har mulighed for at nå greenen i drivet. Ved at gøre hullet til et to-slags hul for alle undgår man, at de langtslående spillere skal vente på teestedet, indtil bolden foran er gået af green.

Semi-rough og rough

Der kan bruges meget tid på at lede efter bolde i roughen. De fleste golfspillere foretrækker en tynd og åben rough, hvor de kan finde deres bold relativt hurtigt og spille bolden videre. En sådan type rough vil ligeledes være medvirkende til at øge spilletempoet.

Men hvordan opnår man denne rough? Der er naturligvis flere lokale parametre som f.eks. jordbundsforhold, der spiller ind. Men her er nogle forslag:

  1. Brug den nye app ”GOLFsporet”. Den viser, hvor golfspillerne bevæger sig mest på jeres bane. Dermed kan man få nogle klare indikationer på, hvor man bør klippe roughen ned til semi-rough, så ledetiden efter bolde kan mindskes, eller hvor man kan lade semi-roughen overgå til rough, da der alligevel sjældent kommer nogle spillere i dette område.
  1. Klip mere semi-rough så bolde, der lander på fairway, har mindre sandsynlighed for at løbe igennem semi-roughen og ud i den høje rough. Udfordringen er her, at hvis man ikke opsamler det afklippede græs, fungerer det som gødning. Det betyder, at semi-roughen bliver mere saftig og tyk, hvilket kan gøre det til en udfordring at finde boldene. Samtidig betyder det øgede omkostninger, hvis man overgår fra rough til den mere pasningskrævende semi-rough.
  1. Gør græsset rundt om greens kortere. Selv om bolden kan findes i semi-roughen omkring greenen, kan længden gøre det svært at kontrollere et chip, hvilket igen vil forsinke spillet.
  1. Høste og opsamle den afklippede rough 1-3 gange årligt. En af udfordringerne med denne metode er, at den er relativ omkostningskrævende. Samtidig mister banen i en periode nogle klare afgrænsninger af, hvor man skal slå bolden hen.
  1. Afbrænd roughen. Det er en hurtig, effektiv og billig metode. Metoden fjerner kvælstof fra jordbunden. Afbrænding kan f.eks. foretages i marts måned, men det kan være en udfordring at få tilladelse til det især i bynære områder, samt vejret skal være helt rigtigt.
  1. Sæt fåreflokke ud i roughen. Fårene spiser det mest saftige græs og ukrudtsplanterne først. Metoden er måske den bedste til at pleje roughen, men den er også tidskrævende, da man løbende skal flytte fårene og de mobile indhegninger, de går rundt i. Men det kan være en god og hyggelig opgave for frivillige.

Bunkers og river

Det vil mindske antallet af gange, hvor man ikke kommer ud af bunkeren, hvis bunkers er konstrueret og passet på en måde, hvor bolden kommer til ligge væk fra bunkerkanterne.
Hvis der er bunkers på banen, der kun er i spil for højhandicappere, bør klubben overveje, om disse bunkers skal bevares. Generelt synes højhandicappere, at bunkers er svære at komme ud af, mens lavhandicappere ikke har så store problemer med bunkerslag. Man kan derfor overveje at konvertere greenbunkers til tætklippede lavninger. Det vil gøre spillet nemmere for højhandicappere, mens lavhandicappere vil opleve hullet som mindst lige så svært, hvis ikke sværere end før. Ved at nedlægge bunkers kan man samtidig opnå en besparelse på driften, idet bunkers er relativt tidskrævende at passe.
Det vil desuden hjælpe på spilletempoet, hvis der er et tilstrækkeligt antal river på banen. Hvis der f.eks. kun er én rive til en stor bunker, skal man bruge unødig tid på at skulle gå hele vejen rundt om bunkeren for at hente riven.

Andre forhindringer på banen

Forhindringer på banen så som træer og vandhazarder har også betydning for spilletempoet.
Det er f.eks. tilfældet på huller, hvor skæve slag ofte kommer ud imellem træerne. Hvis der er tyk rough under træerne, vil det for det første være svært at finde bolden. For det andet vil det gøre det svært at slå det næste slag. Det kan naturligvis være omkostningskrævende at passe græsset under træer, så det skal overvejes nøje, hvilke træer man vil have klippet under og rundt omkring.
Ved søer der ofte er i spil, er det vigtigt, at spillerne har et rimeligt leje, når de efter at have slået i søen skal droppe en ny bold. Hvis man f.eks. er tvunget til at droppe i tyk rough eller på et “ned ad bakke” leje, vil det ofte føre til, at man på ny slår i søen med deraf øget tidsforbrug som resultat.

Greens

Ca. halvdelen af slagene på en golfrunde er på eller omkring greens. Jo flere chips og putts spillerne skal bruge desto længere bliver runden.
Spilletempoet bliver påvirket i negativ retning, når greens er;
meget kuperede,
hurtige,
hårde (ikke tager imod), og
når hullerne er placeret tæt på skåninger/kraftige hældninger

Afstandsmarkeringer

Selv om en del golfspillere bruger afstandsmålere, er der stadig mange, der er godt tilfredse med at regne afstandene ud ved hjælp af banens afstandsmarkeringer. For at hjælpe denne type golfspillere er det vigtigt for spilletempoet, at afstandsmarkeringerne er nemme at lokalisere.

Skiltning

Blandt klubmedlemmer er der ofte en holdning til, at det er gæster og ikke medlemmer, der er årsagen til langsomt spil. For at hjælpe gæsterne til at hæve spilletempoet er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med synlige skilte, der viser gæsterne vej – f.eks. next tee skilte fra greens, der viser vej til næste teested.

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.