Det er vigtigt at pointere, at banens belægningsgrad har den største betydning for flowet på banen. Det er derfor sværere for en klub med mange medlemmer at få et godt flow, end det er for mindre klubber.

Her er 6 forslag til at skabe et bedre flow:

Intervallet mellem starttider er en vigtig parameter i at skabe et godt spilletempo. En tommelfingerregel er, at intervallet mellem starttiderne ikke må være kortere, end den tid det tager at spille det mest tidskrævende par-3 hul. Dette gælder især, hvis dette par-3 hul ligger i starten af runden. Problemet opstår, hvis man f.eks. opererer med startintervaler på 7-8 minutter og hul 2 er et par-3 hul, som det i gennemsnit tager en 4-bold 10 minutter at spille. Første gang på dagen, hvor en 4-bold spiller hullet, vil den efterfølgende gruppe have en ventetid på 2. tee på 2 minutter. Denne ventetid vil bliver længere og længere, som dagen skrider frem.

Antallet af spillere i hver bold har også en indflydelse på spilletempoet. Problemerne opstår især, når man i løbet af dagen opererer med en blanding af 2-, 3- og 4-bolde. For at imødekomme de golfspillere, der ønsker at spille en hurtig runde, opererer nogle klubber med, at der kun må gå 2-bolde ud før kl. 8 eller ligefrem kl. 9. Andre klubber har en politik, hvor de sætter bookede 2-bolde sammen til 4-bolde. Dette både for at have den bedste udnyttelse af teetiderne, men også for at skabe det bedste flow på banen.

Klubledelsen kan opfordre til at spille “ready golf”. “Ready golf” indikerer, at de spillere, der er klar til at slå, kan slå, selv om det ikke er deres tur. Dette gælder f.eks. honnøren på teestedet, eller hvis en medspiller, der ligger længere fra flaget end en selv, ligger et udfordrende sted, hvor han skal bruge tid til at vælge strategi/kølle.

Mange klubber har et tidsskema, der viser hvor meget tid en 4-bold bør bruge på hvert enkelt hul. Tidsskemaet kan udleveres ved rundens start og enkelte klubber har desuden skrevet på scorekortet, hvor lang tid man f.eks. bør have brugt efter hvert tredje hul. En anden mulighed er at videregive denne information med skilte på udvalgte teesteder på banen.

Når spillere vælger at spille fra tees, der er for svære for spillere med deres niveau, vil det ofte gå ud over spilletempoet. Et stort antal klubber er gået væk fra herre- og dameteesteder og opererer i stedet med længdeanvisninger på tees. Her kan klubledelsen angive, hvilke handicapintervaller, der passer til de enkelte teesteder. Dette både af hensyn til at opnå det bedste flow på banen, men også for at den enkelte golfspiller får den bedst mulige spilleoplevelse.

”Vinke frem” procedure på lange par-3 huller og korte par-4 huller. En “vinke frem” procedure betyder, at når spillerne er på green, markerer de deres bolde, går bag greenen og lader spillerne på teestedet slå ud. Her er det vigtigt, at der er tydelige skilte, der forklarer proceduren, så alle følger den. “Vinke frem” huller reducerer ikke nødvendigvis tidsforbruget ved at spille en runde golf, men det kan reducere ventetiden og de heraf følgende frustrationer.

Der er adskillige parametre, man kan arbejde med for at skabe et bedre flow på banen. Har du nogle gode eksempler fra din egen klub?

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.