Deltagende hold

Divisionen består af 16 hold, fordelt på 4 puljer med 4 hold i hver.*

*Antallet af hold kan variere i hhv. øst og vest.

Spilleform

Der spilles hulspil over 18 huller, 2 singler og 1 foursome.
Kamprækkefølgen er singler først og herefter foursomen.

Holdopstilling

Holdkaptajnen må sammensætte foursomes efter eget valg, hvorimod spillerne i singler skal stille op i handicaporden med højeste handicap først (2. single). Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdkaptajnen bestemme deres opstilling. Handicap skal anføres på resultatkortene.

Ukorrekt opstilling af rækkefølge medfører med maksimale cifre tab af alle de singler, som berøres heraf.

Se i øvrigt underpunkt 1.4 Handicapbegrænsninger, 4.2 Reserver og 4.3 Holdopstilling.

Pointtildeling

Foursome:

3 matchpoint for vunden match, 1,5 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Singler:

2 matchpoint for vunden match, 1 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Holdmæssigt gives 2 kamppoint for vunden, 1 for halveret og 0 kamppoint for tabt kamp.

Oprykning

Puljevinderne spiller om oprykning til Elite Divisionen. Pulje 1 vest spiller mod pulje 2 vest og pulje 1 øst spiller mod pulje 2 øst. Såfremt den ene puljevinder ikke kan rykke op, rykker modstanderen op uden oprykningsspil. Hvis ingen af puljevinderne kan rykke op: se ”Særlige omstændigheder ved op- og nedrykning” under ”Turneringens afvikling” i de generelle turneringsbetingelser.
Der uddeles ikke præmier til oprykkende hold.

Nedrykning:

Det hold i hver pulje, der slutter sidst efter grundspillet, rykker ned. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor et andet hold er tvangsnedrykket eller der af anden årsag mangler et hold, og der kun er tre hold eller færre tilbage i puljen.

Oprykningskampe har samme format som grundspillet.

Præmier

Se afsnit 10 Præmier.

Betingelser i øvrigt

Se afsnittet Generelle turneringsbetingelser.

Revision: 1
Last modified: Sep 10, 2020