Deltagende hold

Divisionen består af 16 hold, fordelt på 4 puljer med 4 hold i hver.*

*Antallet af hold kan variere i hhv. øst og vest.

Spilleform

Der spilles hulspil over 18 huller, 2 singler og 1 foursome.
Kamprækkefølgen er singler først og herefter foursomen.

Holdopstilling

Holdkaptajnen må sammensætte foursomes efter eget valg, hvorimod spillerne i singler skal stille op i handicaporden med højeste handicap først (2. single). Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdkaptajnen bestemme deres opstilling. Handicap skal anføres på resultatkortene.

Ukorrekt opstilling af rækkefølge medfører med maksimale cifre tab af alle de singler, som berøres heraf.

Se i øvrigt underpunkt 1.4 Handicapbegrænsninger, 4.2 Reserver og 4.3 Holdopstilling.

Pointtildeling

Foursome:

3 matchpoint for vunden match, 1,5 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Singler:

2 matchpoint for vunden match, 1 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Holdmæssigt gives 2 kamppoint for vunden, 1 for halveret og 0 kamppoint for tabt kamp.

Oprykning 2020

Det bedste hold i hver pulje spiller om oprykning til elitedivisionen.*

*Såfremt puljestrukturen ændrer sig, så rækken har færre end 16 deltagende hold, kan oprykningsspillet blive erstattet af en lige oprykning af puljevinderne. Reglerne for et evt. oprykningsspil i hhv. øst og vest fastlægges umiddelbart efter at kvalifikationsturneringen d. 19. april 2020 er afholdt.

Præmier

Se afsnit 10 Præmier.

Nedrykker

Det hold i hver pulje, der slutter sidst efter grundspillet, rykker ned. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor et andet hold er tvangsnedrykket, og der kun er tre hold eller færre tilbage i puljen.

Betingelser i øvrigt

Se afsnittet Generelle turneringsbetingelser.

Last modified: May 25, 2020