Deltagende hold

Divisionen består af 16 hold, fordelt på 4 puljer med 4 hold i hver.

Spilleform

I hver holdkamp spilles én damesingle, fire herresingler og én mixed foursome.
De individuelle matcher afvikles som 18 hullers hulspil uden handicap.

Holdopstilling

Holdkaptajnen må sammensætte foursomes efter eget valg, hvorimod herresinglerne skal stille op i handicaporden med højeste handicap først (4. single). Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdkaptajnen bestemme deres opstilling. Handicap skal anføres på resultatkortene.

Ukorrekt opstilling af rækkefølge medfører med maksimale cifre tab af alle de singler, som berøres heraf.

Se i øvrigt underpunkt 1.4 Handicapbegrænsninger og 4.3 Holdopstilling.

Startrækkefølgen er:

  • Damesinglen
  • Herresingler
  • Mixed foursome

Pointtildeling

Foursome:

4 matchpoint for vunden match, 2 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Singler:

2 matchpoint for vunden match, 1 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Holdmæssigt gives 2 kamppoint for vunden, 1 for halveret og 0 kamppoint for tabt kamp.

Op- og nedrykning i 3. division øst i 2020

Klik på link til grafisk model over nedenstående turneringsbetingelser:
Ændringer i veteranrækken 2020-2021

Da der er for få tilmeldte hold i kval. rækken i veteranrækken, øst i 2020 fjerner vi 3. division fra 2021. Det får betydning for op- & nedrykningspladserne i den nuværende 3. division i øst i 2020. Se mere nedenfor:

Oprykning til 2. division øst

Der spilles oprykningsspil til 2. division med deltagelse af nr. 1 & nr. 2 i pulje 1 (4 hold), nr. 1 i pulje 2 (2 hold), samt nr. 1 i puljen i kval. rækken – ialt 4 hold spiller om 2 pladser.
Formatet er 18 huller slagspil med 1 damesingle, 4 herresingler og 1 mixed foursome.

De 5 bedste scores er tællende til holdets samlede resultat.

Det er kun de ovennævne 4 hold, der kan deltage i et oprykningsspil. Såfremt en af disse klubber er forhindret i at spille i 2. division, går retten til oprykningsspil IKKE videre til de næste placeringer i puljen.

Holdet må ikke benytte spillere i oprykningsspillet, som har været benyttet på hold i en højere division i de to seneste spillerunder.

Nedrykning til kval. rækken øst

De hold der bliver nr. 3 & 4 i puljerne, samt de hold der ikke rykker op via oprykningsspillet til 2. division, rykker ned i kval. rækken øst i 2021.

Vær venligst opmærksom på, at hold i kvalifikationsrækken skal tilmeldes hvert år, uanset om det drejer sig om et nyt hold, et nedrykket hold eller et hold som deltog i kvalifikationsrækken det foregående år.

Op- og nedrykning i 3. division vest

Oprykning:

Puljevinderne rykker direkte op i 2. division. Såfremt én eller flere af disse puljevindere ikke kan rykke op, se reglen: Særlige omstændigheder ved op- og nedrykning
Der uddeles ikke præmier til oprykkende hold.

Nedrykning:

Det hold i hver pulje, der slutter sidst efter grundspillet, rykker ud af divisionen. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor et andet hold er tvangsnedrykket eller der af anden årsag mangler et hold, og der kun er tre hold eller færre tilbage i puljen.

Holdene kan året efter stille op i Kvalifikationsrækken. Vær venligst opmærksom på, at hold i kvalifikationsrækken skal tilmeldes hvert år, uanset om det drejer sig om et nyt hold, et nedrykket hold eller et hold som deltog i kvalifikationsrækken det foregående år.

Betingelser i øvrigt

Se afsnittet Generelle turneringsbetingelser.

Revision: 1
Last modified: May 29, 2020