Deltagende klubber og spillere

Klubber, som har fuldgyldigt medlemskab af DGU samt selskabsmedlemmer (se dog nedenfor) kan deltage i turneringen. Endvidere skal klubben have en minimum banelængde på 2000 meter for en 9-hullers bane og 4000 meter for en 18-hullers bane.

Deltagende Spillere

Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som har enten et fuldgyldigt medlemskab eller et selskabsmedlemskab i Dansk Golf Union.

Følgende kan ikke deltage:

  • Selskabsmedlemmer kan ikke deltage i den øverste række for Herrer og Damer, hvor der spilles om medaljer til et officielt DM anerkendt af DIF.
  • Spillere fra golfklubber, som har et begrænset medlemsskab af DGU.

Klubskifte

En spiller kan frit skifte klub, så længe han / hun i den pågældende sæson ikke har spillet en match i Danmarksturneringen. Efter spillerens først spillede match vil han/hun ikke kunne deltage i Danmarksturneringen før næste sæson, såfremt vedkommende vælger at skifte hjemmeklub.
I særlige tilfælde kan DGU´s Turnerings- og Regelkomité dispensere fra karantænereglerne.

Deltagelse i flere spillerækker – se punkt 1.16

Last modified: May 25, 2020