Ændring af spilletidspunkt, spilledato, spillested eller spillehuller

Spilletidspunkt og spilledato

De af turneringsledelsen fastsatte spilledatoer og spillesteder kan generelt ikke ændres. Der vil dog undtagelsesvis og i enkeltstående tilfælde kunne gives tilladelse til ændring, hvis parterne (værtsklub og begge gæstende holdkaptajner) selv aftaler og kan blive enige om ændringen. En kamp må dog ikke flyttes til en dato, som ligger efter den næstfølgende spilleweekend. Det betyder i praksis at;

  • en ændret kamp fra 1. spilleweekend skal afvikles inden den 2. spilleweekend
  • en kamp i 2. spilleweekend må kun udsættes i særlige tilfælde – se afsnit 6.1 Holdkampens udsættelse

Der dispenseres ikke fra denne betingelse.

Ændringen

Den klub, som ønsker ændringen, er ansvarlig for at aftale ændringen med de andre parter, samt for at anmode DGU om flytning. Det gøres via kampprogrammet på DGU’s hjemmeside. Klik på datoen for den kamp, man ønsker ændret og udfyld anmodningen om flytning til DGU.

Guide til flytning af kampe

I tilfælde af uenighed om, hvorvidt der er aftalt ny spilledato, vil turneringsledelsen tildele sejren til det hold, som ikke mener, at en sådan aftale er indgået, medmindre det andet hold kan fremlægge skriftlig dokumentation for andet. Det anbefales derfor, at aftale om ændring af spilledato bekræftes skriftligt ved e-mail eller lign.

For oprykningsspil – dog kun hulspilsmatcher – gælder, at sidste frist for afvikling af udsatte matcher er den 1. oktober. Slagspilsmatcher afvikles på den af turneringskomitéen fastsatte dato.

Spillehuller

Ønsker hjemmeklubben at ændre spillehullerne – herunder hulrækkefølgen – skal det meddeles skriftligt til udeholdet senest 3 uger før kampen. Undtagelse til dette er forud for 1. spilleweekend, hvor deadline er senest 11 dage før kampen. Hvis det sker mindre end de angive uger/dage før, skal dette accepteres af samtlige gæstende hold. De gæstende hold skal i så fald tilbydes mulighed for greenfeefrit prøvespil på kampbanen, uanset om det måtte have prøvespillet den oprindelige kampbane.

Revision: 2
Last modified: May 29, 2020