Skift af spillere mellem klubbens hold / fusionshold

Grundspillet består af 3 spillerunder, fordelt på 2 weekends. For hold, der er placeret i puljer med kun 3 hold, vil grundspillet ligeledes bestå af 3 spillerunder, men kun 2 reelle spilledage. Den første spillefrie dag tæller i dette tilfælde som en afviklet spillerunde/dag.

På de to første spillerunder i turneringsåret er der ingen begrænsninger med hensyn til skift af spillere mellem klubbens hold. Ved skift fra et lavere til et højere rangeret hold er der heller ingen begrænsninger i den resterende del af turneringen.

Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. ungdom, seniorer, veteraner og superveteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i de rækker i Danmarksturneringen, hvor spilleren opfylder kriterierne.

En spiller må kun spille på ét hold i samme spillerunde. Et holds spillerunde defineres af holdets faktiske spilledage således, at 1. spilledag er 1. runde og 2. spilledag er 2. runde osv.

Eksempel: Hvis en kamp flyttes fra 1. planlagte spilledag til et tidspunkt, der ligger efter 2. planlagte spilledag – så bliver 2. oprindeligt planlagte spilledag automatisk til 1. spillerunde for det/de hold, der reelt har første spilledag.

Karantæne

Ved skift fra et højere til et lavere rangeret hold er der til 3. spillerunde, samt oprykningsspillet 1 spillerundes karantæne.

OBS: Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra karantæne for enkelte spilleres vedkommende. Ansøgning skal være fremsendt til DGU senest mandag i samme uge som den kamp, hvor der søges dispensation til, afvikles og hvor spilleren, efter de ovenstående princip, ville have haft karantæne.

Eksempler:

  1. Har en spiller deltaget i en kamp på et højere rangeret hold i 2. spillerunde, kan spilleren tidligst fra oprykningsspillet deltage på et lavere rangeret hold.
  2. En spiller, der har deltaget på et højere rangeret hold i 3. spillerunde, finalespil eller oprykningsspil, kan ikke deltage i et eventuelt oprykningsspil på et lavere rangeret hold.

Figur til at illustrere et tænkt eksempel:

Såfremt en klub har 2 hold i kvalifikationsrækken, kan disse 2 holds spillere bruges frit på begge hold.

Last modified: May 29, 2020