Amatør og Professionel

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

OBS. Professionelle, der er i gang med at generhverve deres amatørstatus, regnes for ”teknisk professionelle”, indtil deres amatørstatus er generhvervet. De kan deltage på holdet iflg. reglerne under nedenstående afsnit ”Anvendelse af pro´er”.

Anvendelse af pro’er

Til en spillerunde må en klub opstille maks. 3 professionelle spillere for herrehold, seniorhold, veteranhold og superveteranhold, og maks. 2 professionelle spillere for damehold og ungdomshold. Såfremt det maksimale antal pro’er har været anvendt i foursomes, kan en pro ikke indsættes som reserve i singlerne, heller ikke som erstatning af en pro.

Hold i senior- og veteran-divisionerne må opstille højst 3 professionelle spillere M/K.

Ved brug af flere end 3 hhv 2 pro´er anses den sidst startende pro for ulovlig spiller.

Ved overtrædelse af denne bestemmelse gælder sanktionen for ”Ulovlig spiller”.

Last modified: May 25, 2020