Turneringsgebyr

Hvert hold betaler kr 950 i turneringsgebyr (gælder også Fusionshold). Beløbet skal være indbetalt til DGU’s sekretariat senest den dato, der er påført fakturaen. Manglende betaling medfører udelukkelse af turneringen.
De deltagende klubber betaler selv samtlige omkostninger, der er forbundet med deltagelse i turneringen

Tilmeldinger til kvalifikationsrækken, som foretages efter tilmeldingsfristens udløb, tillægges et administrationsgebyr på kr. 250 for de hold, som efterfølgende får tildelt plads i turneringen.

Tilmelding

Vigtige datoer

Weekends for grundspillet samt finale- og oprykningsspil:Weekends for grundspillet samt finale- og oprykningsspil for det efterfølgende år offentliggøres via Klubnyt slut juni/start juli.
Tilmelding til kvalifikationsrækken: Invitation udsendes med Klubnyt midt/slut september.
Sidste frist for tilmelding til kvalifikationsrækken: 19. oktober 2020
Puljeinddelinger for divisioner offentliggøres slut oktober.
Puljeinddelinger for kvalifikationsrækken offentliggøres midt november
Spilleplan for hele Danmarksturneringen offentliggøres start/midt december.

Divisionshold trukket efter 1. oktober vil kun undtagelsesvis blive erstattet.

Tilskud

De bornholmske klubber ydes rejsetilskud for spilledage i grundspillet i Danmarksturneringen – 2300 pr. dag.

Der ydes ikke tilskud til andre klubber, der skal rejse til og fra Bornholm.

Revision: 1
Last modified: Sep 19, 2020