Stille bane til rådighed

For hvert deltagende hold, som en klub har i Danmarksturneringen, forpligter klubben sig til at stille bane til rådighed i de 2 spilleweekends. Klubben er forpligtet til at friholde alle de angivne spilledatoer for Danmarksturneringen, indtil den endelige turneringsplan foreligger.

Endvidere forpligter klubben sig til med mellemrum at stille bane til rådighed for finale- og oprykningsspil. Dette indebærer, at den fastlagte weekend for finale- og oprykningsspil ligeledes skal friholdes indtil banerne til disse turneringer er fundet. De udvalgte baner modtager direkte besked senest 1. december.

Såfremt en klub ikke stiller sin egen bane til rådighed for hjemmekampe, men låner / lejer en anden bane, skal der søges dispensation hos DGU.

Manglende evne eller vilje til at stille bane til rådighed vil kunne medføre, at klubben ikke kan deltage i Danmarksturneringen. Dette gælder for såvel grundspil som opryknings- og finalespil.

Prøverunde

Holdene (spillerne samt holdkaptajn og 1 reserve) har ret til én greenfeefri prøverunde på et valgfrit tidspunkt før kampen på de 18 huller, som kampen skal afvikles på. NB: Undtaget herfor er de tilfælde, hvor samme hold spiller samme bane i samme weekend. I dette tilfælde har pågældende hold kun mulighed for én greenfeefri prøverunde op til de to spilledage.

Forud for opryknings- og kvalifikationsspil har holdene ligeledes ret til én greenfeefri prøverunde.

Spillerne har dog samme rettigheder og pligter som øvrige greenfee-gæster.

Revision: 1
Last modified: May 29, 2020