Afbud og udeblivelse

Et hold, der melder afbud til en kamp, uden at der træffes aftale om anden spilledag, eller udebliver, taber kampen med maksimale cifre. Hvis dette sker igen i turneringsåret, udelukkes holdet fra resten af turneringen. For divisionsholds vedkommende mistes pladsen i turneringen i den følgende sæson, og holdet skal tilmeldes kvalifikationsrækken, såfremt det fortsat ønsker at deltage i Danmarksturneringen.

Alle holdets matcher – såvel spillede som ikke-spillede – tabes og noteres med maksimale tabscifre, 10/8.

Flere hold i samme række – så gælder afbud for lavest rangerede hold
Såfremt en klub har flere end ét hold i en given række (herre-dame-ungdom-senior), vil afbuddet eller udeblivelsen altid være gældende for klubbens lavest rangerede hold.

Det betyder i praksis, at en klub som har flere hold i en given række og som udebliver/melder afbud med et højere rangeret hold uden en ny aftale, og som i samme spillerunde deltager med et lavere rangeret hold, udelukkes fra resten af turneringen og mister sin plads i turneringen i den følgende sæson, som ovenfor beskrevet. Kun hvis der foreligger særlige omstændigheder kan der dispenseres for dette.

Eksempel:
En klub har hold i herre 3. division og herre 5. division. 3. divisionsholdet møder ikke op til 3. spillerunde og samtidigt gennemfører 5. divisionsholdet runden. 3. divisionsholdet kan ikke fremlægge nogle særlige omstændigheder, der kan forklare sagen og holdet udelukkes fra resten af turneringen og mister pladsen. Der er ingen sanktioner overfor 5. divisionsholdet.

Afbud eller udeblivelse skal meddeles til såvel modstanderne som DGU´s sekretariat.
Det hold, der melder afbud eller udebliver, skal betale for modstanderholdets dokumenterede udgifter i forbindelse med den aktuelle kamp.

Udebleven spiller & besked om udebleven spiller

Se underpunkt 4.3 Holdsopstilling.

Last modified: May 28, 2020