Regelsæt

Turneringen spilles efter de af R&A senest vedtagne golfregler, DGU´s Hard Card samt de til enhver tid gældende lokalregler.

Paragolf

Komitéen kan vedtage at anvende Tilpassede Regler for Paragolf i turneringen.

Lokalregler

I underpunkter nedenfor (fold menuen ud) vises et udvalg af gældende lokalregler, der betragtes som relevante at kende forud for en turnering. Der henvises til HardCards for Danmarksturneringen for alle detaljer: DGU’s HardCard for runde 1-6 samt DGU’s Hard Card for opryknings- og finalespil.

Last modified: May 25, 2020