Transport – spiller i grundspil, finale- eller oprykningsspil

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, med mindre det er tilladt af Komiteen, eksempelvis tilbage for at slå en ny bold og lign. – der kan ikke gives tilladelse til generel anvendelse af golfkøretøj under en turnering.

Straf for overtrædelse: Se DGU´s Hard Card, Standard lokalregel G-6: Persontransport.

Undtagelser

Undtaget fra denne regel er spillere med en EDGA (European Disabled Golf Association) tilladelse til at bruge et golfkøretøj. Sådanne spillere må lade sig transportere på et golfkøretøj uden tag og med begrænset hastighed. Kontakt DGU ved spørgsmål.

Ligeledes undtaget fra reglen er Veteranrækken og Superveteranrækken. Her er persontransporterende køretøjer tilladte, dog skal de til enhver tid gældende regler hos værtsklubben overholdes. Overtrædelse medfører bortvisning.

Værtsklubben er ikke ansvarlig for at skaffe et golfkøretøj til spilleren ved ovennævnte undtagelser.

Transport – holdkaptajn

Holdkaptajnerne må benytte persontransporterende køretøjer, såfremt værtsklubben kan tilbyde køretøjer til begge holdkaptajner i en given kamp.

Herudover henvises til DGU´s Hard Card, Standard lokalregel G-6: Persontransport.

Last modified: May 25, 2020