Rådgiver

Standard lokalregel H-2: Rådgiver

Hvert hold kan navngive en rådgiver, som spillere på holdet må anmode om og få råd af under runden. Holdet skal identificere hver rådgiver for Komitéen, før nogen spiller på holdet har påbegyndt sin runde. Hvis ingen anden rådgiver udpeges, betragtes Holdkaptajnen som holdets rådgiver. Se Regel 24.4.

Holdkaptajn

Holdet skal have en kaptajn, der gerne må være spillende. Holdkaptajnen kan også være professionel. Holdkaptajnens navn skal anføres på holdopstillingen. Såfremt holdkaptajnen udskiftes i løbet af en spillerunde, skal dette anmeldes skriftligt til hjemmeklubbens repræsentant.
Holdkaptajnen skal være fyldt 18 år på spilledagen.

Holdkaptajnens pligter, ansvar og beføjelser

Holdkaptajnen har pligt til:

 • at tage sig af den administrative side af holdets rejse, ophold og forplejning
 • at sørge for Hard Cards til egne spillere
 • at sikre sig, at spillerne har det bedst mulige kendskab til golfreglerne og før matchen overbevise sig om, at alle holdets spillere er bekendt med indholdet af de særlige regler vedrørende hulspil i Regel 3.2.
 • at besidde et grundigt kendskab til turneringens betingelser.
 • skriftligt at meddele holdopstillingen til den lokale turneringsleder. Holdopstillingen skal indeholde spillerækkefølge, herunder spillernavne, medlemsnumre, handicaps og evt. prostatus.
 • at identificere sig som holdkaptajn ved at påføre sit navn samt evt. medlemsnummer på holdopstillingen.
 • at videregive eventuelle protester fra holdets spillere afgivet i overensstemmelse med Regel 20.1b. Holdkaptajnen må under spillet ikke selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet
 • underskrive det udfyldte resultatkort. Ved manglende underskrift på det fysiske holdkort fortabes ret til indsigelse mod resultatet der efterfølgende fremsendes elektronisk.
 • elektronisk verificere det indtastede resultat via den mail, som efterfølgende modtages fra Golfbox.

Holdkaptajnen for det hold, der står først på kampprogrammet regnes som “teknisk hjemmeklub” og har pligt til at tage kopi (eks. foto i god kvalitet) af det underskrevne og udfyldte resultatkort. Modstanderholdets kaptajn bør ligeledes tage en kopi.

Mulighed for indsigelse mod det indtastede resultat fortabes 14 kalenderdage efter kampens afholdelse i de 4 første spillerunder. Efter de sidste to spillerunder er der kun 2 kalenderdages indsigelsesfrist.

Holdkaptajnen har ret til at:

 • følge sine spillere på banen og give disse råd i overensstemmelse med Regel 24.4. Dog, hvis der er udpeget en anden rådgiver, må holdkaptajnen ikke give råd.
 • være spiller på holdet, men i så fald kan han/hun kun give råd i overensstemmelse med Regel 24.4b.
 • gå caddie for holdets spillere.
 • indgive protester på holdets vegne efter spillet vedrørende den administrative del af matchen.
 • udtale sig på holdets vegne.

Holdkaptajnen kan ikke:

 • optræde som dommer og eksempelvis pålægge en spiller fra et andet hold en straf.
 • under spillet gå ind i en diskussion om regler med en spiller fra et andet hold. Han kan kun rådgive sin egen spiller.
 • afbryde eller standse spillet.
 • under spillet selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet.
 • hvis han er spillende holdkaptajn give råd under sin egen fastsatte runde. Se Regel 24.4b.

Væsentlige overtrædelser kan medføre tab af 2 matchpoints.

Revision: 1
Last modified: May 29, 2020