Senior-, veteran- og superveteranrækker

Som udgangspunkt anbefales teesteder, der ligger indenfor følgende intervaller eller de ratede teesteder, som måtte komme nærmest herpå:

  • Senior herrer: 5.500 – 6.000 meter
  • Veteran herrer: 5.250 – 5.750 meter
  • Superveteran herrer: 5.000 – 5.500 meter
  • Senior damer: 4.600 – 5.100 meter
  • Veteran damer: 4.300 – 4.800 meter
  • Superveteran damer: 4.100 – 4.600 meter

Dog kan en klub vælge at spille sine hjemmekampe fra et teested, som ikke ligger indenfor intervallet eller de teesteder, som kommer nærmest herpå. Hvis klubben vælger dette, vil det valgte teested være gældende for hele sæsonen.

Hvis en klub har flere hold i turneringen, kan der vælges forskellige teesteder alt efter holdets niveau.

DGU skal have modtaget skriftlig ansøgning herom senest den 8. april på en formular, som er sendt direkte til klubbens mailadresse.

De valgte teesteder skal godkendes af DGU.

Alle matcher i en kamp afvikles med start fra samme teested.

Såfremt fristen for indberetning til DGU OG info til modstanderen ikke overholdes, spilles fra de standardteesteder, som er beskrevet ovenfor.

Revision: 1
Last modified: May 28, 2020