Reserver

I holdopstillingen i singler må der i forhold til holdopstillingen i foursomes være udskiftet én spiller, som erstattes af en reserve. Hvor der er krav om opstilling i handicaprækkefølge, placeres reserven i den korrekte handicaprækkefølge i forhold til de andre singler.

Når holdopstillingen er afgivet i singler, kan der ikke længere indsættes reserver.

Ved brug af reserver gælder de under “deltagende spillere” beskrevne regler (underpunkt 1.1).

Ukorrekt brug af reserve medfører tab af de singler, som berøres heraf, med maksimale cifre.

Særlige forhold ved oprykningsspil – slagspil

Klubberne skal senest mandag i ugen op til oprykningsspillet til DGU´s sekretariat indberette navne og DGU- nummer på de deltagende spillere. Startlisten laves umiddelbart herefter.

Indsættelse af reserve på spilledagen er tilladt. Meddelelse om indsættelse af reservespiller skal ske til den ansvarlige turneringsleder senest 15 minutter før holdets første start.

Last modified: May 25, 2020