Hver klub kan højst deltage med følgende antal hold:

  • 5 hold i herrerækken, dog max. 3 hold i divisionerne
  • 3 hold i damerækken, dog max. 2 hold i divisionerne
  • 3 hold i ungdomsrækken, min. 3 spillere U21, maks. 1 spiller U25
  • 2 hold i seniorrækken, 50+
  • 2 hold i veteranrækken, 60+
  • 1 hold i superveteranrækken, 70+

To eller flere klubber kan gå sammen om dannelse af fusionshold. Se i øvrigt afsnittet 1.15 omkring særlige bestemmelser for fusionshold.
En klub kan højst have ét hold i samme division, dog op til 2 hold i kvalifikationsrækken.
Senior-, veteran- og superveteranrækkerne kan kun have et hold hver i kvalifikationsrækkerne.

Undtagelse til ovenstående gælder i ungdomsrækken.
I ungdomsrækken kan en klub godt have 2 hold i samme division, dog maks. 1 hold i samme pulje. I særlige tilfælde kan en klub have 2 hold i samme pulje i kvalifikationsrækken.

Last modified: May 25, 2020