Opbygning

Kvalifikationsrækken er en kvalifikationsturnering til 3. division for veteraner.
I 2020 er det i øst en kvalifikationsturnering til 2. division øst, da 3. div. øst udgår fra 2021.

Deltagende klubber

Klubber, som har fuldt medlemskab af DGU og som har en minimum banelængde på 2000 meter for en 9-hullers bane og 4000 meter for en 18-hullers bane, kan deltage i turneringen.

Tilmelding

Vær venligst opmærksom på, at hold i kvalifikationsrækken skal tilmeldes hvert år, uanset om det drejer sig om et nyt hold, et nedrykket hold eller et hold som deltog i kvalifikationsrækken det foregående år.

Tilmelding til kvalifikationsrækken kan kun ske via den elektroniske tilmelding, som udsendes med Klubnyt medio september. Sidste rettidige tilmelding er medio oktober – den præcise dato vil fremgå af Klubnyt sammen med tilmeldingsformularen..

Reservehold

For sent tilmeldte hold noteres på en reserveliste og vil blive tilbudt deltagelse, såfremt der indløber afbud fra en klub inden for samme geografiske område.
En forudsætning for et reserveholds deltagelse er dog, at det umiddelbart vil kunne indtræde i turneringsplanen i stedet for det afmeldte hold. Dette indebærer bl.a., at klubben skal kunne lægge bane til hjemmekamp på den for det afmeldte hold planlagte dato.

I puljer, som er ”født” med 3 hold, eller hvor et hold har meldt fra, kan der op til 6 uger før turneringsstart indsættes reservehold, såfremt de øvrige hold i puljen kan finde plads i deres turneringsprogram på de spilledage, som er fastlagt til Danmarksturneringen.

Spilleform

I hver holdkamp spilles én damesingle, fire herresingler og én mixed foursome.
De individuelle matcher afvikles som 18 hullers hulspil uden handicap

Holdopstilling

Holdkaptajnen må sammensætte foursomes efter eget valg, hvorimod herresinglerne skal stille op i handicaporden med højeste handicap først (4. single). Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdkaptajnen bestemme deres opstilling. Handicap skal anføres på resultatkortene.

Ukorrekt opstilling af rækkefølge medfører med maksimale cifre tab af alle de singler, som berøres heraf.

Se i øvrigt underpunkt 1.4 Handicapbegrænsninger og 4.3 Holdopstilling.

Startrækkefølgen er:

  • Damesinglen
  • Herresingler
  • Mixed foursome

Pointtildeling

Foursome:

4 matchpoint for vunden match, 2 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Singler:

2 matchpoint for vunden match, 1 matchpoint for halveret og 0 matchpoint for tabt match.

Holdmæssigt gives 2 kamppoint for vunden, 1 for halveret og 0 kamppoint for tabt kamp.

OPRYKNINGSSPIL

Generelt ang. oprykning

I tilfælde hvor oprykning afgøres ved kvalifikationsspil, og hvor det – på tidspunktet for kvalifikationsspillets start – er usikkert, om et hold, der er deltager i kvalifikationsspillet, grundet uvished om resultatet for et andet af samme klubs hold (rangeret i en ovenliggende division) kan rykke op, gælder følgende:
• holdet er berettiget til at deltage i kvalifikationsspillet
• opnår holdet en kvalificerende placering i kval-spillet, men det efterfølgende viser sig, at holdet ikke kan rykke op eller der af anden grund opstår en ledig plads, overtages den ledige plads af det bedst placerede hold uden for de kvalificerende placeringer i kval-spillet.

Startliste oprykningsspil – indberetning af spillernavne

Klubberne skal senest mandag i ugen op til oprykningsspillet til DGU´s sekretariat indberette navne og DGU- nummer på de deltagende spillere. Startlisten laves umiddelbart herefter.
Indsættelse af reserve på spilledagen er tilladt. Meddelelse om indsættelse af reservespiller skal ske til den ansvarlige turneringsleder senest 15 minutter før holdets første start.

Ulovlig spiller

Såfremt en eller flere af spillerne i en foursome er ulovlig, udgår denne foursomes resultat.
Såfremt en spiller i en single er ulovlig, diskvalificeres denne spiller, og singlens resultat udgår af holdets samlede stilling.

Op- og nedrykning i kval. rækken øst i 2020

Klik på link til grafisk model over nedenstående turneringsbetingelser:
Ændringer i veteranrækken 2020-2021

Da der er for få tilmeldte hold i kval. rækken i veteranrækken, øst i 2020 fjerner vi 3. division fra 2021. Det får betydning for op- og nedrykningspladserne i den nuværende kval.række i øst i 2020. Se mere nedenfor:

Oprykning til 2. division øst

Der spilles oprykningsspil til 2. division med deltagelse af nr. 1 & nr. 2 i pulje 1 & 2 fra 3. div. øst, samt nr. 1 i puljen i kval. rækken – ialt 5 hold spiller om 2 pladser.
Formatet er 18 huller slagspil med 1 damesingle, 4 herresingler og 1 mixed foursome.

De 5 bedste scores er tællende til holdets samlede resultat.

Det er kun de ovennævne 5 hold, der kan deltage i et oprykningsspil. Såfremt en af disse klubber er forhindret i at spille i 2. division, går retten til oprykningsspil IKKE videre til de næste placeringer i puljen.

Holdet må ikke benytte spillere i oprykningsspillet, som har været benyttet på hold i en højere division i de to seneste spillerunder.

Oprykning – struktur / vest

Der spilles oprykningsspil med deltagelse af vinderne af de 3 vestpuljer.
Formatet er 18 huller slagspil med 1 damesingle, 4 herresingler og 1 mixed foursome.

De 5 bedste scores er tællende til holdets samlede resultat.

Kun puljevinderen kan deltage i oprykningsspillet. Såfremt den vindende klub i puljen i den kommende sæson er repræsenteret i 3. division, går retten til oprykningsspil IKKE videre til de næste placeringer i puljen.

Såfremt der ikke er nok puljevindere til at fylde pladserne i de ovenliggende divisioner, rykker alle puljevindere op, og de resterende oprykkere findes blandt 2’erne, se: Særlige omstændigheder ved op- og nedrykning under ”Turneringens afvikling” i de generelle turneringsbetingelser.
Holdet må ikke benytte spillere i oprykningsspillet, som har været benyttet på hold i en højere division i de to seneste spillerunder.
Et hold kan have hjemmebane i en oprykningskamp.

Lige resultater

Ved lige resultat på “de yderste mandater” – dvs de pladser, som ligger på vippen til oprykning – gælder følgende:
• Ikke-tællende score medregnes. Hvis resultat stadig lige, kigges på bedste score, næstbedste score osv.

Diskvalifikation

Diskvalificeres en spiller i et oprykningsspil efter regel 1.2 eller 1.3, udgøres holdets tællende score af de 4 øvrige resultater. I tilfælde af lige resultat, hvor dårligste score skal bruges, vil den diskvalificeredes spillers score altid være højere end andre holds dårligste score, såfremt disse har indleveret et tællende score.

For sen ankomst

Se Regel 5.3a.

Holdopstilling

Holdkaptajnen bestemmer startrækkefølgen af herresinglerne.
Stiller holdet med 2 eller flere spillere for lidt, fortaber holdet sin deltagelse i oprykningsspillet.
Ved overtrædelse af tidsfristen for aflevering af holdopstilling samt holdkaptajnens navn – se afsnittet omkring generelle turneringsbetingelser – diskvalificeres holdets bedste single-score, som så ikke indgår i resultatberegning. I tilfælde af lige resultat, hvor ikke-tællende skal bruges, vil den diskvalificerede spillers ”score” altid være højere end andre holds ikke-tællende scores.

Udsættelse af oprykningsspil

Turnerings- og Regelkomiteen forbeholder sig ret til at træffe en afgørelse efter ret og rimelighed, når det viser sig umuligt at afslutte et oprykningsspil i slagspilsformat i overensstemmelse med Golfreglerne.

Betingelser i øvrigt

Se afsnittet Generelle turneringsbetingelser.

Last modified: May 25, 2020