Indledende puljekampe

Frist
De indledende puljekampe skal være afviklet senest d. 19. juli 2020. Dvs. at d. 19. juli er sidste mulige spilledag.
Puljevinder i hver række er det hold i puljen, der har opnået flest kamppoint.
Hvis flere hold i puljen slutter med samme antal kamppoints, træffes afgørelsen på følgende måde:

 1. Flest vundne matchpoint i de indbyrdes kampe.
 2. Flest vundne matchpoint i hele turneringen.
 3. Flest vundne ”matchpoint” for fourball i indbyrdes kampe.
 4. Flest vundne ”matchpoint” for 1. single i indbyrdes kampe.
 5. Flest vundne ”matchpoint” for 2. single i indbyrdes kampe.
  Hvis stillingen stadig er lige foretages lodtrækning af turneringsledelsen

Mellemrunde

Cup-system

Såfremt der er flere end 4 puljevindere i en række i en landsdel, spilles der mellemrundekampe frem til landsdelsfinalen til antallet er reduceret til 4 vindere i rækken pr. landsdel.

Matchformen er 9 hullers hulspil efter cupsystemet for alle rækker medmindre andet er aftalt.
Der skal findes en vinder af hver kamp. De enkelte matcher kan ende uafgjort.
Mellemrundeforløbet er fastsat og offentliggjort inden sæsonstart, og det vil ikke blive ændret som følge af puljeresultaterne eller afbud.
Forløbet er fastsat af turneringsledelsen efter følgende principper:

 • Der tages geografiske hensyn.
 • Puljevindere spiller mod puljevindere ét puljenummer væk (eksempelvis kan pulje 2 kun møde pulje 1 eller 3 og så fremdeles).
 • Puljer med kun 3 deltagende hold vil blive valgt til at skulle spille en mellemrundekamp forud for en pulje med 4 deltagende hold.
  Maksimalt 4 hold i hver række i hver landsdel kan kvalificere sig til landsdelsfinalen.

Frist

Kampene, som skal spilles på neutral bane, skal være afviklet senest d. 23. august 2020.
Hvis en mellemrundekamp ikke er færdigspillet senest d. 23. august 2020, vil turneringsledelsen foretage lodtrækning om vinderen umiddelbart efter d. 23. august 2020.

Lige resultat mellemrundekampe og landsfinale

Hvis 2 hold, der møder hinanden, står lige efter ordinær kamp, træffes afgørelsen på følgende måde:

 1. Flest vundne ”matchpoint” for fourball i indbyrdes kampe.
 2. Flest vundne ”matchpoint” for 1. single i indbyrdes kampe.
 3. Flest vundne ”matchpoint” for 2. single i indbyrdes kampe.
  Hvis stillingen stadig er lige foretages lodtrækning af turneringsledelsen.

h3 Lige resultat i landsdelsfinalerne

Hvis to eller flere hold i en landsdelsfinale har samme antal points afgøres den indbyrdes placering mellem disse hold efter den matematiske metode

Revision: 2
Last modified: Aug 25, 2020