Antal

Der kan maksimalt deltage 126 spillere, som fordeles på 6 årgange samt på en drengerække og en pigerække, jvf. tabellen.

Alders- og handicap begrænsning

Årgang Født i Antal drenge Antal piger HCP drenge HCP piger
U12 2009+ 9 6 Højst 26,4 Højst 36
12 år 2008 9 6 Højst 26,4 Højst 36
13 år 2007 18 6 Højst 26,4 Højst 36
14 år 2006 18 6 Højst 11,4 Højst 18,4
15 år 2005 18 6 Højst 11,4 Højst 18,4
16 år 2004 18 6 Højst 11,4 Højst 18,4

En spiller, der ikke opfylder alderskriterierne, diskvalificeres.

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

Ved undertegning i en drengeårgang kan de frie pladser overføres til andre drengeårgange, hvor der er overtegning. Der fyldes først op i række 16 år, derefter i række 15 år osv.
Det samme gælder inden for pigerækken.

Såfremt en af rækkerne efter ovennævnte opfyldning stadig er undertegnet i relation til 90 drenge og 36 piger, kan evt. frie pladser i den ene række overføres til den anden række.

Hvis det samlede antal tilmeldte er større end det maksimale, udgår tilmeldte med det højeste handicap fra rækken med flest tilmeldte, indtil det maksimale antal på 126 spillere nås.

Der oprettes en reserveliste i handicaprækkefølge ved overtegning af rettidige tilmeldinger inden for de enkelte rækker.

Såfremt kun én spiller tilmelder sig i en række, udgår dette mesterskab.

Revision: 10
Last modified: Jan 10, 2020