Det emne du ønskede kunne ikke findes.
Relaterede emner er vist herunder.

Generelle turneringsbetingelser – Danmarksturneringen 2020

DGU Turneringsbetingelser 2020 » Danmarksturneringen » Generelle turneringsbetingelser – Danmarksturneringen 2020

De Generelle betingelser er underopdelt i nedenstående sektioner, som igen er opdelt i underpunkter. Klik på hovedpunkterne for at gå til sektionen, og fold menuen ud for at se flere detaljer. Før turneringen Under turneringen Efter…

11. Ranglister (bruges ikke)

DGU Turneringsbetingelser 2020 » Danmarksturneringen » Generelle turneringsbetingelser – Danmarksturneringen 2020 » Efter turneringen » 11. Ranglister (bruges ikke)

Bruges ikke i Danmarksturneringen

1.7 Baner og prøverunder

DGU Turneringsbetingelser 2020 » Danmarksturneringen » Generelle turneringsbetingelser – Danmarksturneringen 2020 » Før turneringen » 1. Deltagelse » 1.7 Baner og prøverunder

Stille bane til rådighed For hvert deltagende hold, som en klub har i Danmarksturneringen, forpligter klubben sig til at stille bane til rådighed i de 3 spilleweekends, der offentliggøres slut juni/start juli for det følgende år. Klubben er forpligtet til at…

1.1 Betingelse for deltagelse – klubber, spillere

DGU Turneringsbetingelser 2020 » Danmarksturneringen » Generelle turneringsbetingelser – Danmarksturneringen 2020 » Før turneringen » 1. Deltagelse » 1.1 Betingelse for deltagelse – klubber, spillere

Deltagende klubber og spillere Klubber, som har fuldgyldigt medlemskab af DGU samt selskabsmedlemmer (se dog nedenfor) kan deltage i turneringen. Endvidere skal klubben have en minimum banelængde på 2000 meter for en 9-hullers bane og 4000 meter for en 18-hullers…

3. Teesteder

DGU Turneringsbetingelser 2020 » Danmarksturneringen » Generelle turneringsbetingelser – Danmarksturneringen 2020 » Før turneringen » 3. Teesteder

Indhold Sektion 3 giver en oversigt over standard teestederne i de forskellige rækker i Danmarksturneringen. Der er specifikke regler, der skal overholdes – hvis der afviges fra disse standarder. Det er f.eks. vigtigt, at både DGU og modstanderhold…

DGU Turneringsbetingelser 2020

DGU Turneringsbetingelser 2020

Opbygningen af turneringsbetingelserne Betingelserne er opbygget i et nummereringssystem under 3 hovedsektioner: Før turneringen, Under turneringen, Efter turneringen. Under hver af disse hovedsektioner er emner præsenteret i kort og overskuelig form med hvert sit…

1.5 Tilmelding og betaling

DGU Turneringsbetingelser 2020 » Danmarksturneringen » Generelle turneringsbetingelser – Danmarksturneringen 2020 » Før turneringen » 1. Deltagelse » 1.5 Tilmelding og betaling

Turneringsgebyr Hvert hold betaler kr 950 i turneringsgebyr (gælder også Fusionshold). Beløbet skal være indbetalt til DGU’s sekretariat senest den dato, der er påført fakturaen. Manglende betaling medfører udelukkelse af turneringen. De deltagende klubber…

1.15 Fusionshold

DGU Turneringsbetingelser 2020 » Danmarksturneringen » Generelle turneringsbetingelser – Danmarksturneringen 2020 » Før turneringen » 1. Deltagelse » 1.15 Fusionshold

*Introduktion Formål Fusionshold giver de deltagende golfklubber en bedre mulighed for at tilbyde klubbernes elite- og ungdomsspillere sportslige udfordringer i Danmarksturneringen, selvom klubberne hver især ikke har nok spillere til rådighed til at danne et hold…

2.1 Regelsæt

DGU Turneringsbetingelser 2020 » Danmarksturneringen » Generelle turneringsbetingelser – Danmarksturneringen 2020 » Før turneringen » 2. Regelsæt og lokalregler » 2.1 Regelsæt

Regelsæt Turneringen spilles efter de af R&A senest vedtagne golfregler, DGU´s Hard Card samt de til enhver tid gældende lokalregler. Paragolf Komitéen kan vedtage at anvende Tilpassede Regler for Paragolf i turneringen. Lokalregler I underpunkter nedenfor…

5. Spilletempo

DGU Turneringsbetingelser 2020 » Danmarksturneringen » Generelle turneringsbetingelser – Danmarksturneringen 2020 » Under turneringen » 5. Spilletempo

Spilletempo Spilleren skal spille uden unødig forsinkelse. Overtrædelse straffes i henhold til Regel 5.6. Der henvises desuden til DGU Hard Card for turneringen, hvor regler om spilletempo er uddybet. Reglerne for spilletempo kan ikke håndhæves på en enkel…