Antal

Der kan højst deltage 54 par: 27 i far/søn-rækken og 27 i mixed-rækken.

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

Ved undertegning i den ene række kan den anden række overtegnes, så det samlede deltagerfelt på 54 par opnås.

Kvalificering

De regerende mestre har uanset ovennævnte ret til at deltage i mesterskabet, såfremt de lever op til handicapbegrænsningerne.

Såfremt kun ét par tilmelder sig i en række, udgår dette mesterskab.

Revision: 3
Last modified: Jan 09, 2020