Protester

Protester indgivet i henhold til Regel 20.1b (hulspil) skal for at blive behandlet fremsættes skriftligt over for turneringsledelsens sekretariat (DGU Brøndby Stadion).

Protester skal være DGU’s sekretariat i hænde senest kl. 10.00 på den 4. kalenderdag efter turneringens afslutning

Revision: 1
Last modified: Sep 25, 2019