Gå til Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk Kodeks

Se Retningslinjer, punkt 8.

Revision: 3
Last modified: Sep 24, 2019