Afbrydelse af spillet

I henhold til Regel 5.7b gælder følgende fremgangsmåde for afbrydelse og genoptagelse af spillet:

Omgående afbrydelse Én lang hyletone fra sirenen
Almindelig afbrydelse Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages
Genoptagelse To korte hyletoner fra sirenen, som gentages
Revision: 3
Last modified: Sep 25, 2019