Aldersgrænser

 • Damer og herrer kan deltage i seniormesterskabet fra det kalenderår, de fylder 50 år.
 • Damer og herrer kan deltage i veteranmesterskabet fra det kalenderår, de fylder 60 år.
 • Damer og herrer kan deltage i superveteranmesterskabet fra det kalenderår, de fylder 70 år.

Antal

 • I seniormesterskaberne kan der højst deltage 66 herrer og 18 damer.
 • I veteranmesterskaberne kan der højst deltage 36 herrer og 6 damer.
 • I superveteranmesterskaberne kan der højst deltage 18 herrer og 6 damer.

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

Der oprettes en reserveliste i handicaprækkefølge ved overtegning af rettidige tilmeldinger inden for de enkelte rækker.

Undertegning

 • Ved undertegning i en herrerække, kan de andre rækker overtegnes med samme antal, så det samlede antal herredeltagere når op på 120.
 • Ved undertegning i en damerække, kan de andre rækker overtegnes med samme antal, så det samlede antal damedeltagere når op på 30.
 • Ved samlet undertegning (færre end 120 tilmeldte) i herrerækkerne, kan damerækkerne overtegnes med samme antal og vice versa, så det samlede deltagerantal når op på 150.

Kvalificering

Spillefelter

Bedste placering på ranglisterne samt laveste HCP ved tilmeldingsfristens udløb benyttes til kvalificering for alle rækker med følgende antal spillere:

Senior-damer

 • De 12 højest placerede spillere (inkl. evt. veteraner og superveteraner) på DGU’s Seniorrangliste
 • Herefter de 6 spillere (inkl. veteraner og superveteraner) med laveste HCP

Senior-herrer

 • De 42 højest placerede spillere (inkl. evt. veteraner og superveteraner) på DGU’s Seniorrangliste
 • Herefter de 24 spillere (inkl. veteraner og superveteraner) med laveste HCP

Veteran-damer

 • De 4 højest placerede spillere (inkl. evt. superveteraner) på DGU’s veteranrangliste
 • Herefter de 2 spillere med laveste HCP

Veteran-herrer

 • De 24 højest placerede spillere (inkl. evt. superveteraner på DGU’s veteranrangliste
 • Herefter de 12 spillere med laveste HCP

Superveteran-damer

 • De 4 højest placerede spillere på DGU’s superveteranrangliste
 • Herefter de 2 spillere med laveste HCP

Superveteran-herrer

 • De 12 højest placerede spillere på DGU’s superveteranrangliste
 • Herefter de 6 spillere med laveste HCP

Er der plads til flere spillere i et mesterskab, grundet undertegning i andre mesterskaber eller senere afbud blandt spillere kvalificeret via ranglisteplacering, benyttes laveste HCP blandt de rettidigt tilmeldte spillere.

Generelt

De regerende mestre har uanset ovennævnte ret til at deltage i mesterskabet, såfremt de lever op til handicapbegrænsningerne.

Såfremt kun én spiller tilmelder sig i en række, udgår dette mesterskab.

Revision: 10
Last modified: Jan 09, 2020