Køn

Turneringen er for både piger og drenge.

Alder

Touren er opdelt i 4 aldersgrupper: U13, U16, U19 og U25.

  • U13: Spillere der max fylder 12 år i spilleåret
  • U16: Spillere der er fyldt/eller fylder 13 år og max fylder 15 år i spilleåret
  • U19: Spillere der er fyldt/eller fylder 16 år og max fylder 18 år i spilleåret
  • U25: Spillere der er fyldt/eller fylder 19 år og max fylder 24 år i spilleåret

Antal

Hensigten med denne turnering er at få flest mulig spillere til at deltage i turneringen. Som udgangspunkt fordeles pladserne på hvert enkelt spillested efter følgende principper:

Alder First Future SuperFuture
U13 18 deltagere 18 deltagere 18 deltagere
U16 18 deltagere 18 deltagere 18 deltagere
U19 18 deltagere 18 deltagere 18 deltagere
U25 18 deltagere 18 deltagere 18 deltagere

Der kan maksimalt deltage 216 spillere, som fordeles på de 12 rækker.

Ved over- eller undertegning se pkt. 1.5 Tilmelding og betaling.

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

Revision: 11
Last modified: Apr 27, 2020