Turneringsgebyr

Pakkepris for alle 6 afdelinger 900 kr.* (klubben faktureres). Køb af pakken åbner 1. februar og lukker 30. april.
Afdelingsvis: 250 kr.** per afdeling. Frist tilmeldingsfristen.

*I distrikt 4 (nordsjælland) er pakkeprisen 400 kr., da der ikke er inkluderet spisning
**I distrikt 4 (nordsjælland) er prisen per afdeling 150 kr., da der ikke er inkluderet spisning

Kvalificerer man sig til finalespillet, er der en egenbetaling på:
Super Cup: 700,- kr.
Mini Cup: 400,- kr.
Maxi Cup: 400,- kr.

(Se evt. kort beskrivelse af turneringen)

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding den 1. marts på www.golf.dk. Tilmelding kan foretages af såvel spilleren selv som hjemmeklubben.

Rettidig tilmelding er kl. 12.00 om fredagen 8 dage før den enkelte afdeling. Se præcis dato ved tilmelding til den pågældende afdeling.

Frist for tilmelding til pakken indeholdende alle 6 afdelinger er 30. april kl. 12.00. Dette skal ske i turneringen “D-Tour pakken” på www.golf.dk. Herefter tilmeldes spilleren automatisk alle 6 afdelinger i eget distrikt og skal aktivt melde fra til den enkelte afdeling, hvis spilleren ikke kan deltage. Rettidig framelding er kl. 12.00 om fredagen 8 dage før turneringen.

Ønsker en spiller at deltage i et andet distrikt end ens eget i en specifik afdeling, er det muligt at søge om dette ved at sende en mail til den D-Tour-ansvarlige i det distrikt, der ønskes deltagelse i. Det anbefales, at ansøgningen indeholder årsag til forespørgslen, f.eks. grundet sommerferie i anden landsdel. Distriktsledelsen godkender disse så vidt muligt, dog kan der ikke tildeles en plads på bekostning af en spiller, der har hjemmeklub i det distrikt, hvori der ønskes deltagelse.

  • Startlisten udfærdiges på grundlag af disse tilmeldinger.
  • Ved undertegning i en eller flere rækker i U13, U16, U19 og U25 kan de frie pladser overføres til andre rækker, indenfor samme aldersrække. Der fyldes først op i First, derefter i Future og til sidst i SuperFuture.
  • Såfremt en af rækkerne efter ovennævnte opfyldning stadig er undertegnet i relation til i alt 216 deltagere, kan evt. frie pladser i en række overføres til en anden række/aldersrække. Der fyldes først op i U13, derefter i U16, derefter i U19 og til sidst i U25.
  • Hvis det samlede antal tilmeldte er større end det maksimale (dvs. 216 deltagere), tildeles pladserne efter først-til-mølle princippet, dvs. dem som har tilmeldt sig først, indtil det maksimale antal på 216 deltagere nås.
  • Tilmeldinger modtaget efter tilmeldingsfristen kan accepteres, og spillernavne noteres på reserveliste i kronologisk rækkefølge efter de rettidigt tilmeldte.
  • En rettidig tilmelding må dog aldrig vige for den sene tilmelding. Dette indebærer, at en for sent tilmeldt spiller først kan tilbydes plads, når muligheden for supplering blandt rettidigt tilmeldte spillere er udtømt, og når det er praktisk muligt.

Startliste

Startlisten offentliggøres senest tirsdag før turneringen på www.golf.dk.

Revision: 30
Last modified: Feb 05, 2020