Deltagere

Til deltagelse kvalificerer følgende blandt de tilmeldte spillere og i prioriteret rækkefølge (dog max. 24 deltagere i damerækken):

  1. De spillere, som klarede cuttet i DGU Elite Tour Damer 1.
  2. Endvidere kvalificerer de 2 bedst placerede spillere fra DGU Elite Tour 1 Piger.
  • DGU’s eliteansvarlige kan tildele 4 wild cards.
  • Den arrangerende klub tildeles 2 wild cards, maks. hcp 11,0.

Såfremt spillefeltet i henhold til ovenstående punkter, er mindre end 24 deltagere, suppleres med rettidigt tilmeldte spillere fra reserveliste i handicaprækkefølge.

Revision: 6
Last modified: May 19, 2020