Deltagere

Til deltagelse kvalificerer følgende blandt de tilmeldte spillere og i prioriteret rækkefølge:

  1. De spillere, som klarede cuttet i DGU Elite Tour 2 Damer.
  2. De 2 bedst placerede spillere fra DGU Elite Tour 2 Piger.
  • DGU’s eliteansvarlige kan tildele 4 wild cards.
  • Den arrangerende klub tildeles 2 wild cards, maks. hcp 11,0.

Såfremt spillefeltet i henhold til ovenstående punkter, er mindre end 30 deltagere, suppleres med rettidigt tilmeldte spillere fra reserveliste i handicaprækkefølge.

Revision: 3
Last modified: Nov 20, 2019