Antal og kvalifikation

Til deltagelse kvalificerer følgende blandt de tilmeldte spillere og i prioriteret rækkefølge:

Kvalifikation ELITE TOUR HERRER

 1. De 12 bedst placerede spillere fra DGU Elite Tour finale kvalifikationslisten.
 2. De 3 bedst placerede spillere på WAGR ved tilmeldingsfristens udløb, der ikke er blandt de 12 spillere ovenfor.*
 3. DGU´s eliteansvarlige kan herudover tildele op til 3 wild cards, såfremt der er færre end 18 deltagere i alt.

Kvalifikation ELITE TOUR DAMER

 1. De 8 bedst placerede spillere fra DGU Elite Tour finale kvalifikationslisten.
 2. De 2 bedst placerede spillere på WAGR ved tilmeldingsfristens udløb, der ikke er blandt de 8 spillere ovenfor.*
 3. DGU´s eliteansvarlige kan herudover tildele op til 2 wild cards, såfremt der er færre end 12 deltagere i alt.

Kvalifikation ELITE TOUR DRENGE

 1. De 12 bedst placerede spillere fra DGU Elite Tour finale kvalifikationslisten.
 2. De 3 bedst placerede spillere på DGU Ynglingeranglisten ved tilmeldingsfristens udløb, der ikke er blandt de 12 spillere ovenfor.*
 3. DGU´s eliteansvarlige kan herudover tildele op til 3 wild cards, såfremt der er færre end 18 deltagere i alt.

Kvalifikation ELITE TOUR PIGER

 1. De 8 bedst placerede spillere fra DGU Elite Tour finale kvalifikationslisten.
 2. De 2 bedst placerede spillere på DGU Juniorranglisten ved tilmeldingsfristens udløb, der ikke er blandt de 8 spillere ovenfor.*
 3. DGU´s eliteansvarlige kan herudover tildele op til 2 wild cards, såfremt der er færre end 12 deltagere i alt.

  *) NB: Hvis to eller flere spillere er lige på en placering eller rangliste, kvalificerer disse ligeledes. Se også 4.2 Reserver

Se også Kvalifikationsliste

Se også 1.4 Handicapbegrænsninger

 • Ved undertegning i Elite Tour herrer kan Elite Tour drenge overtegnes – og vice versa.
 • Ved undertegning i Elite Tour damer kan Elite Tour piger overtegnes – og vice versa.
 • Ved samlet undertegning i Elite Tour herrer og drenge, kan Elite Tour damer og Elite Tour piger overtegnes – og vice versa.
 • Evt. ekstra pladser tildeles i første omgang Elite Tour dame/herre felterne, herefter pige/drenge felterne.
Revision: 22
Last modified: Jan 09, 2020