Deltagere

Til deltagelse kvalificerer følgende blandt de tilmeldte spillere og i prioriteret rækkefølge:

  1. De spillere, som klarede cuttet i DGU Elite Tour 1 Herrer.
  2. De 30 højest placerede danske spillere på WAGR.
  3. De 3 bedst placerede spillere fra DGU Elite Tour 1 Drenge.

    NB: Hvis to eller flere spillere er lige på en placering eller rangliste, kvalificerer disse ligeledes.
  • DGU’s eliteansvarlige kan tildele 3 wild cards.
  • Den arrangerende klub tildeles 6 wild cards, maks. hcp 4,4 (Dog max. 72 deltagere i herrerækken).

Såfremt spillefeltet, i henhold til ovenstående punkter, er mindre end 72 deltagere, suppleres med rettidigt tilmeldte spillere med maks. hcp. 4,4.

Revision: 4
Last modified: Nov 20, 2019