Deltagende klubber

Alle klubber med fuldgyldigt medlemskab af DGU kan deltage i turneringen.

Deltagende spillere generelt

Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt klub under Dansk Golf Union.

En spiller kan frit skifte klub, så længe han/hun i det pågældende kalenderår ikke har spillet en match i Holdturnering. Efter den første spillede match for en klub vil spilleren ikke kunne deltage i Holdturnering for andre klubber før næste kalenderår, såfremt vedkommende vælger at skifte hjemmeklub.
Spillerne skal på spilledagen være i besiddelse af et EGA-handicap
Spillerne kan have såvel amatør som professionel status.
OBS. Professionelle, der er i gang med at generhverve deres amatørstatus, regnes for ”teknisk professionelle”, indtil deres amatørstatus er generhvervet.

Deltagere landsdelsfinale

Se nærmere her

Deltagerbetingelser landsdelsfinale

Berettiget til at deltage på et hold i en landsdelsfinale er spillere, som har været berettiget til at deltage i rækker i de tidligere etaper i turneringen (Se Deltagende spillere generelt ovenfor).

Bemærk, at Landsdelsfinaler er en ny etape i turneringen.

Deltagere landsfinale

Se nærmere her

Det er tilladt at udskifte spillere mellem semifinalerne og finale/bronzekampen , så længe de opfylder alders-, handicap- og karantænekriterierne.

Deltagerbetingelser landsfinale

Berettigede til at deltage på et hold i landsfinalen er de samme spillere, som var berettigede til at deltage i rækker i de tidligere etaper i turneringen (se tidligere afsnit om deltagerbetingelser).

Bemærk, at Landsfinalen er en ny etape i turneringen.

Holdlederne skal på kampdagen kunne fremskaffe dokumentation for spillernes hcp pr. 1. januar, EGA-handicapstatus samt deres alder. Manglende dokumentation kan medføre diskvalifikation af en spiller eller hele holdet. Print af eller adgang til spillers profil på f.eks. Golfbox er tilstrækkelig dokumentation.

Revision: 7
Last modified: Aug 25, 2020