En spiller må gerne spille i flere spillerækker, under hensyntagen til rækkens handicap- og aldersbegrænsninger, dog således at følgende karantæneregler overholdes:

  • Flytning af en spiller til et hold i en lavere handicapkategori (se nedenstående tabel) kan altid ske.
  • En spiller kan først blive overført til et hold i en højere handicapkategori, efter at spilleren har udstået én spilledags karantæne i forhold til det hold, spilleren ønskes overført til. (forstået således at det højere rangerede hold skal have spillet en kamp uden deltagelse af spilleren, der ønskes flyttet, efter spilleren sidst har spillet på et lavere rangeret hold)
  • En spiller må under hensyntagen til aldersbegrænsning, inden for en given handicapkategori, frit skifte mellem rækkerne (fx mellem U16 B-række/U25 B-række)

En spiller må ikke i en given etape af turneringen deltage på flere hold i samme spillerække. (Spillerække = B-række, A-række og Mesterrække)

I forbindelse med flytning af spillere anses Mesterrækken som den laveste handicapkategori, hvilket kan illustreres i følgende skema:

Vægtning af spillerække Ud fra handicap
Kategori I (Lavest kategori) U16 Mesterrækken / U25 Mesterrækken
Kategori II U16A / U25A
Kategori III U16B / U25B
Revision: 3
Last modified: Jan 14, 2020