Handicap

For alle rækker gælder, at den enkelte spillers handicap ikke må overstige 54 på spilledagen.
I relation til rækkeinddelingen er spillerens registrerede hcp. pr 1. januar gældende. Spilleren kan således spille hele turneringen i den tilmeldte række, selvom han/hun er gået ned i hcp.

Spillere kan dog deltage i turneringen, når de har spillet sig ned i hcp. 54 eller lavere på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af sæsonen. En spiller med et handicap pr. 1. januar på over 54, som inden spilledagen har spillet sig ned i et handicap under 54, kan således deltage i enhver række.

Den nedre handicapgrænse i både U16 og U25 rækken er (der er ingen øvre handicapgrænse i nogen af rækkerne):
B-rækken: Handicap 37
(Bufferzone hcp. 35)
A-rækken: Handicap 28,1
(Bufferzone hcp. 26)
Mesterrækken: Handicap 18
(Bufferzone hcp. 16)

Har man et behov for at bruge en spiller med et hcp. i bufferzonen, skal der søges dispensation per mail til rha@dgu.org.

Revision: 8
Last modified: Feb 24, 2020