Deltagergebyr

For hvert tilmeldt hold betales et deltagergebyr på kr. 400.
DGU fakturerer klubberne efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmeldinger, som foretages efter tilmeldingsfristens udløb, tillægges et administrationsgebyr på
kr. 250 for de hold, som efterfølgende får tildelt plads i turneringen.

De deltagende klubber betaler selv samtlige omkostninger, der er forbundet med deltagelse i turneringen.

Baner

Alle klubber tilmeldt i turneringen er forpligtet til at stille bane til rådighed for puljekampe samt evt. mellemrundekampe.

Revision: 2
Last modified: Jan 09, 2020