Startorden

Holdlederne afgør ved lodtrækning inden 1. start, hvilket hold der skal have honnøren på 1. hul i samtlige matcher i hele holdkampen.
Holdenes 1. single går ud i første bold, 2. single i anden bold og fourball i tredje bold.
Stilles der op i forkert rækkefølge, er spilleren / spillerne ulovlige spillere, og reglerne for Ulovlig spiller gælder.
Konsekvensen af forkert startrækkefølge kan findes under afsnittet Ulovlig spiller.

Særligt for landsdelsfinalerne

Startorden vil fremgå af startlisten for turneringen.

Revision: 4
Last modified: Aug 25, 2020