Reserver

Man må godt bruge reserver eller andre spillere, under hensyntagen til spillerækkens handicap- og aldersbegrænsninger (Se også deltagerbetingelser), dog således at følgende karantæneregler overholdes:

  • Flytning af en spiller til et hold i en lavere handicapkategori (se efterfølgende afsnit) kan altid ske.
  • En spiller kan først blive overført til et hold i en højere handicapkategori, efter at spilleren har udstået én spilledags karantæne i forhold til det hold, spilleren ønskes overført til. (forstået således at det højere rangerede hold skal have spillet en kamp uden deltagelse af spilleren, der ønskes flyttet, efter spilleren sidst har spillet på et lavere rangeret hold)
  • En spiller må under hensyntagen til aldersbegrænsning, inden for en given handicapkategori, frit skifte mellem rækkerne (fx mellem U16A/U25A)

En spiller må ikke i en given etape af turneringen deltage på flere hold i samme spillerække. (Spillerækker = Eliterækken, A,B,C,D.)

Revision: 2
Last modified: Jan 10, 2020