Holdopstilling

I alle rækker kan spillerne til foursome udvælges frit. De to resterende spillere spiller single med laveste handicap som 1. single.

Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdlederen bestemme deres opstilling. Handicap skal anføres på resultatkortene, og det handicap og den handicap-status, som står i Golfbox på dagen, er gældende. Spillere uden EGA-handicap kan ikke deltage

Holdopstillingen udveksles samtidigt senest 15 minutter før start, og den kan ikke efterfølgende ændres. I landsfinalen skal holdopstillingen gives til DGU’s turneringsleder inden den nævnte frist

Holdopstillingen skal indeholde spillernavne, aktuelle handicaps og medlemsnumre.

Hvis et hold ikke kan stille fuldtalligt op, udgår modstanderens single med højeste handicap, og denne match vindes med maksimale cifre 5-4.
Hvis et hold mangler 2 spillere, udgår og tabes fourball (De to singler spilles).
Hvis et hold mangler 3 eller 4 spillere, tabes hele kampen med maksimale cifre.

Særligt for landsdelsfinalerne

Klubberne skal senest den 1.september 2020 til DGU´s sekretariat indberette navne og DGU- nummer på de deltagende spillere. Startlisten laves umiddelbart herefter.

Indsættelse af reserve/bytte af spiller er tilladt helt frem til 15 minutter før holdets første start. Meddelelse om indsættelse af reservespiller skal frem til og med torsdag før turneringen ske til DGU’s sekretariat, og efter dette tidspunkt til den ansvarlige turneringsleder.

Revision: 5
Last modified: Aug 25, 2020