Ulovlige spillere

Ved anvendelse af ulovlig spiller taber holdet med maksimale cifre ud over den konkrete match (single/foursome) også alle andre matcher, som er berørte jf. bestemmelsen om holdopstilling/opstillingsrækkefølge.
Eks.: 1. single er ulovlig spiller, hvorfor 1. og 2. single taber sine matcher.

En ulovlig spiller er en spiller, som ikke stiller op i henhold til nærværende betingelser. En ulovlig spiller er bl.a. en spiller:

  • med for lavt hcp. ift. spillerækken (pr. 1. januar)
  • med hcp. højere end 54 eller lavere end 18 på spilledagen.
  • der er for gammel ift. alderskriterierne for spillerækken
  • der stiller forkert op ift. hcp.-rækkefølgen på holdets singler
  • der tidligere i en given turneringsetape har spillet på et andet hold i samme spillerække.
  • der ikke er fuldgyldigt medlem af klubben han/hun spiller for.
  • der tidligere i en given etape af turneringen har spillet for en anden klub
  • der spiller på et fusionshold, og tidligere har spillet på et andet hold i turneringen.

Brug af en ulovlig spiller kan have indflydelse med tilbagevirkende kraft på tidligere kampe, som han / hun har spillet i puljespillet. Hvis spilleren i en tidligere kamp også dér var ulovlig, tabes de berørte matcher i denne kamp ligeledes med maksimale cifre.

Særligt om brug af ulovlig spiller i landsdelsfinalen

Brug af en ulovlig spiller i landsdelsfinalen medfører at den pågældende spillers score ikke kan indgå i den samlede score for holdet

Revision: 2
Last modified: Aug 25, 2020