Turneringsgebyr

600 kr. pr. par (300 kr. pr. spiller), som dækker både 1. og 2. afdeling, samt en evt. finaleweekend.

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding den 1. april på www.golf.dk. Tilmelding kan foretages af såvel spilleren selv som hjemmeklubben.

Rettidig tilmelding er kl. 12.00 om fredagen 8 dage før den 1. afdeling. Se præcis dato ved tilmelding på golf.dk.

  • Startlisten udfærdiges på grundlag af disse tilmeldinger.
  • Ved undertegning i en af rækkerne kan pladserne ikke overføres til den anden række. Dog kan der ved undertegning i U25-rækken tilbyder frie pladser til et U16-hold på venteliste, de skal i dette tilfælde spille i U25-rækken hele turneringen.
  • Hvis det samlede antal tilmeldte er større end det maksimale (dvs. 128 deltagere/64 par), tildeles pladserne efter først-til-mølle princippet, dvs. dem som har tilmeldt sig først, indtil det maksimale antal på 64 par/128 deltagere nås.
  • Tilmeldinger modtaget efter tilmeldingsfristen kan accepteres, og spillernavne noteres på reserveliste i kronologisk rækkefølge efter de rettidigt tilmeldte.
  • En rettidig tilmelding må dog aldrig vige for den sene tilmelding. Dette indebærer, at et for sent tilmeldt par først kan tilbydes plads, når muligheden for supplering blandt rettidigt tilmeldte par er udtømt, og når det er praktisk muligt.

Startliste

Startlisten offentliggøres senest tirsdag før turneringen på www.golf.dk.

Revision: 3
Last modified: Feb 18, 2020