Gå til Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk Kodeks

Se Retningslinjer, punkt 8.

Revision: 2
Last modified: Jan 09, 2020