Gå til Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk Kodeks

Se Retningslinjer, punkt 8.

Last modified: Nov 27, 2019