Turneringsgebyr

Deltagelse i TeeBox Vinter Tour koster 50 kr. pr turnering, med mindre andet fremgår af turneringen i GolfBox. Gebyret betales i forbindelse med tilmeldingen

Tilmelding

Tilmelding til TeeBox Vinter Tour sker via GolfBox. Man tilmelder sig til den enkelte afdeling.

Tilmeldingen til TeeBox Vinter Tour 2020/2021 åbner den 26.oktober 2020 kl. 12:00
Seneste tilmelding er kl. 12.00 om fredagen en uge inden turneringen. Den præcise dato fremgår af turneringen i GolfBox.
Spilleren kan også melde fra indtil dette tidspunkt, og da få det betalte gebyr retur. Afmelding sker ved henvendelse til den turneringsleder, der er angivet som kontaktperson i turneringen på GolfBox.

Deltagelse sker efter “først til mølle” princippet, og det er således en god ide at være i god tid med tilmeldingen

Startliste

Startlisten til turneringen offentliggøres på GolfBox snarest efter tilmeldingsfristens udløb – forventeligt mandag eller tirsdag før turneringen.

Revision: 6
Last modified: Dec 18, 2020